Kathmandu
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 1 English Math Science
Grade 2 English Math
Grade 3 English Math
Grade 4 English Math
Grade 5 English Math
Grade 6 English Math biology
Grade 7 English Math biology
Grade 8 English Math
Grade 9 English

Sandhya Adhikari

 9860898538
 Bayalbas Sarlahi
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 biology
Grade 9 chemistry biology
Grade 7 Math
Grade 8 biology

 
 
Experience:
Teaches

Sandesh Parajuli

 9813746027
 Kathmandu Tokha, Kathmandu
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Socila Studies

Ajit Gurung

 9860576992
 Kathmandu Besigaun, Jorpati
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 English Math Computer

 
 
Experience:
Teaches

umesh acharya

 9817973181
 Madhyapur Thimi Araniko Highway Shyama Shyam Dham, Nikosera, Madhyapur Thimi 44811
Experience: 3 years
Teaches

Rahul Agrawal

 9818784050
 Kathmandu Sanepa
Experience:
Teaches
Grade 4 English Math Science
Grade 3 English Math Science

Anusha

 
 
Experience:
Teaches

smriti dhakal

 9846028551
 Kathmandu kapurdhara
Experience: 2 years
Teaches
Grade 10 Math physics chemistry biology