Anil

 9843608489
 Kathmandu New Baneshwor
Experience: 2 years
Teaches
Bachelor Computer
Grade 12 Math physics chemistry Computer
Grade 11 Math physics chemistry Computer
Grade 10 Math physics chemistry
Grade 9 Math physics chemistry
Grade 8 Math physics chemistry
Grade 7 Math physics
Grade 6 Math

Anmol Shrestha

 9818620301
 Kathmandu Samakushi
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 11 English Math physics chemistry Computer
Grade 10 English Math physics chemistry Socila Studies Computer
Grade 9 English Math physics chemistry biology Computer
Grade 8 English Math physics chemistry Socila Studies Computer

Ashok Ghimire

 9843650311
 Kathmandu Ghattekulo Anamnagar
Experience: 4 years
Teaches
Grade 5 Math Science
Grade 8 Math physics chemistry Computer
Grade 9 Math
Grade 10 Math
Grade 6 Math chemistry General Knowledge Computer
Grade 7 English Math physics chemistry Computer
Grade 11 Math chemistry Economics
Grade 12 Math chemistry Economics

Rajat

 9817049747
 jhapa Budhashanti
Experience: 2 years
Teaches
Grade 12 Computer

Suraj shah

 9848203181
 Nepalgunj Kohalpur
Experience: 3 years
Teaches
Bachelor Civil Eng
Grade 12 Math
Grade 11 physics
Computer MS Office and Typing courses
Grade 9 Math Computer
Grade 10 Math physics Geography

Gaurab Raj Pandey

 9821232885
 Kathmandu Dillibazar
Experience: 3 years
Teaches
Grade 12 Math physics chemistry biology
Grade 10 physics Computer
Computer MS Office and Typing courses
Grade 9 physics

suraj

 9866844771
 kathmandu samakhushi
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 8 Math physics chemistry biology Computer

Pankaj Kumar Mahato

 9814704183
 Kathmandu Chabehil
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 6 English Computer
Grade 5 English Math Computer
Grade 4 English Math Computer
Grade 3 English Math Reading Writing
Grade 2 English Math Reading Writing Science
Grade 1 English Math Nepali Reading Writing Science

Prapti Bista

 9823065693
 KATHMANDU Mandikhatar,08,Budhanilkantha
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 1 English Math Nepali Reading Writing Moral Education Science
Grade 2 English Math Nepali Reading Writing Moral Education Science
Grade 3 English Math Environmental Studies Nepali Reading Writing Moral Education Science
Grade 4 English Math Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Science Socila Studies Computer
Grade 5 English Math Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Science Socila Studies Computer
Grade 6 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Computer
Grade 7 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education Socila Studies Geography Computer
Grade 8 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Computer
Grade 9 English physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education Socila Studies
Grade 10 English physics Nepali Moral Education
Language Hindi
Grade 12 chemistry biology
Grade 11 chemistry biology

Rameshwor Rimal

 9840536502
 Kathmandu New Bus-Park
Experience: 2 years
Teaches
Grade 10 Math
Grade 9 Math
Grade 11 Math physics chemistry
Grade 12 English Math physics chemistry Computer
Bachelor Civil Eng
Computer CADD (Computer Aided Design & Drafting)

Bilim Prajapati

 9860073864
 Madhyapur Thimi Thimi
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 6 English Math physics biology Computer
Grade 7 English Math physics chemistry biology Computer
Grade 8 English Math chemistry biology
Grade 9 English Math physics chemistry biology

Aman Raj Sunam

 9824328757
 Kathmandu Budanilkantha
Experience:
Teaches
Grade 6 English biology Moral Education Computer
Grade 7 English Math biology Moral Education Computer

Biplab Poudel

 9843741494
 Kathmandu Balaju
Experience: 2 years
Teaches
Grade 10 Math Computer
Grade 11 Computer

Sandesh Devkota

 9843399157
 Kathmandu Sukedhara, Budhanilkantha-9
Experience: 2 years
Teaches
Grade 5 English Math Science
Grade 4 English Math Nepali Science Computer
Grade 6 English Math physics chemistry biology Geography Computer
Grade 7 Math
Grade 8 Math
Grade 9 Math
Grade 10 Math
Grade 3 English Math Nepali Science
Grade 2 English Math Nepali Science
Grade 1 English Math Nepali Science

Sabi karki

 9805389970
 Kathmandu Bhaktapur
Experience: 2 years
Teaches
Grade 3 English
Grade 7 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Moral Education General Knowledge Socila Studies Computer