rajkumar pokhrel

 9861599658
 Kathmandu bhotahity
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 1 Math
Grade 10 Math

Sushant

 9808631571
 Kathmandu Dhobighat
Experience: 3 years
Teaches
Grade 1 Math Science
Grade 2 Math Science
Grade 3 Math Science
Grade 4 Math Science Computer
Grade 5 Math Science Computer
Grade 6 Math physics chemistry Computer
Grade 7 Math physics chemistry biology Computer
Grade 8 Math physics chemistry biology Computer
Grade 9 Math physics
Grade 10 Math physics

Sailesh Acharya

 9813387663
 Kathmandu Kapan
Experience: more than 5 years
Teaches
Grade 10 Math physics chemistry biology Computer
Grade 11 Math physics Computer
Grade 12 Math physics Computer

Prabha Bhattarai

 9842008193
 Kathmandu Old Baneswar
Experience: 3 years
Teaches
Grade 10 Math physics
Grade 9 Math
Grade 8 Math

BHARAT DONG

 9825251565
 Bhaktapur Bhaktapur
Experience: 3 years
Teaches
Grade 8 Math Computer
Grade 9 Math Computer
Grade 10 Math Computer
Grade 11 Computer
Grade 12 Computer
Grade 5 Math Computer
Grade 6 Math Computer
Grade 7 Math Computer

Aagya Dhital

 9849673842
 Lalitpur Kupondole
Experience: 2 years
Teaches
Grade 7 Math physics chemistry biology
Grade 8 Math physics chemistry biology
Grade 9 English Math physics chemistry biology

Bivesh Pandit

 
 Bhaktapur Lohakinthali
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 5 English Math
Grade 4 English Math

Ranjan Ghimire

 9803875653
 Kathmandu Pepsicola
Experience: more than 5 years
Teaches
Grade 8 Math
Grade 9 Math
Grade 10 Math
Grade 12 Math
Grade 11 Math

no name

 1234556789
 kath
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 8 English
Grade 5 English
Grade 6 English
Grade 7 English Math physics Computer

Mrignayan Baral

 9860989780
 Kathmandu Kalanki
Experience: more than 5 years
Teaches
Grade 8 Math

Dipendra

 9807747174
 Kathmandu Bhaisepati
Experience: 2 years
Teaches
Grade 5 English Math
Grade 7 English physics chemistry Computer
verified

Ashutosh Singh Khadka

 9861286961
 Bhaktapur Madhyapur Thimi
Experience: 2 years
Teaches
Grade 8 Math physics chemistry Computer
Grade 9 Math physics chemistry Computer
Grade 10 physics chemistry biology Computer
Grade 7 Math physics chemistry biology Computer
Grade 6 Math physics chemistry biology Nepali Computer

Milan

 9842522479
 Dharan Kathmandu
Experience: 3 years
Teaches
Grade 10 Math physics chemistry
Grade 11 Math physics
Grade 12 Math physics
Grade 9 Math

Kali Prasad Chimariya Sabin

 9843462202
 Bhaktapur Balkot
Experience: more than 5 years
Teaches
Grade 12 Math
Grade 11 Math
Grade 10 Math
Grade 9 Math

Kuldip Bk

 9814131816
 Kathmandu Samakhusi
Experience: 2 years
Teaches
Grade 5 Math
Grade 6 English Math physics chemistry biology
Grade 7 Math physics biology
Grade 8 Math physics chemistry biology
Grade 9 English Math physics chemistry biology
Grade 10 Math physics chemistry biology