Avishek yadav

 9842687940
 kathmandu Samakhusi
Experience: 2 years
Teaches
Grade 2 English Math Moral Education Science
Grade 3 Math Environmental Studies Moral Education Science
Grade 4 Math Environmental Studies Science Computer
Grade 5 Math Environmental Studies Science Computer
Grade 6 Math physics chemistry biology Computer
Grade 7 Math physics chemistry biology Computer
Grade 8 Math physics chemistry biology
Grade 9 Math physics chemistry biology
Grade 10 Math physics chemistry biology

Kriten Shahi

 9840197121
 Kathmandu Samakhusi
Experience: 2 years
Teaches
Grade 4 English Math Environmental Studies General Knowledge Science Computer
Grade 5 English Math Science Computer
Grade 6 English Math physics chemistry biology Computer
Grade 7 English Math physics chemistry biology Computer
Grade 8 English Math physics chemistry biology
Grade 9 Math physics chemistry biology
Grade 10 Math physics chemistry biology

Laba Prakash Chalise

 9867303953
 Kathmandu Manamaiju
Experience: 2 years
Teaches
Grade 11 Math physics chemistry
Grade 12 physics chemistry
Grade 10 Math physics chemistry biology
Grade 9 Math physics chemistry biology

Aayami Sapkota

 9860248665
 Kathmandu Kalanki, Kathmandu
Experience: 2 years
Teaches
Grade 1 English Math Nepali Reading Writing Moral Education Science
Grade 2 English Math Nepali Reading Writing Moral Education Science
Grade 3 English Math Environmental Studies Nepali Reading Writing Art & Craft Moral Education Science
Grade 4 English Math Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Science Computer
Grade 5 English Math Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Science Socila Studies Computer
Grade 6 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Geography Computer
Grade 7 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Geography Computer
Grade 8 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Geography Computer
Grade 9 English physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies

Richa Gurung

 9806619488
 Pokhara lamachaur
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 7 Math physics Computer
Grade 8 Math Computer
Grade 6 English Math physics Computer

Sabita Sigdel

 9861797512
 Kathmandu Gokarneshwor, Besigaun
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 5 Math Science
Grade 6 Math chemistry biology Socila Studies
Grade 7 biology Socila Studies
Grade 8 Math physics chemistry biology Socila Studies

sharia ali

 9806810491
 kathmandu 44600
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 English Math
Grade 9 English Math physics
Grade 8 English Math physics
Grade 7 English Math physics

Sandesh Rawal

 9846715885
 Kathmandu Kathmandu
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 8 Math physics
Grade 9 Math
Grade 7 Math
Grade 11 Math

Subin Subedi

 9860131655
 Kathmandu Kathmadu, Koteshwor
Experience: 2 years
Teaches
Grade 7 Math physics chemistry
Grade 8 English Math physics

Raman Budhathoki

 9861916278
 Kathmandu Swoyambhu
Experience: 3 years
Teaches
Grade 8 Math
Grade 9 Math physics chemistry
Grade 10 Math physics chemistry
Grade 11 Math physics
Grade 12 Math physics
Bachelor Civil Eng Mechanical Eng

Rajendra Bhatta

 9861117493
 Kathmandu Shantinagar
Experience: 2 years
Teaches
Grade 1 English Math Nepali Science
Grade 2 English Math Nepali Science
Grade 3 English Math Nepali Science
Grade 4 English Math Nepali General Knowledge Science
Grade 5 English Math Nepali General Knowledge Science

Manita Rai

 9800959901
 Kathmandu,Dilibazar 19 Pipalbot Marga
Experience: 2 years
Teaches
Grade 3 Math

Suman Tamang

 9861342474
 Kathmandu Boudha
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 Math physics chemistry Computer

Bibek kafle

 988-1244007
 Kathmandu Satungal
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 English Math physics biology Socila Studies Computer
Grade 9 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali General Knowledge Socila Studies Computer
Grade 8 English Math physics chemistry biology Environmental Studies Nepali Moral Education General Knowledge Socila Studies Geography Computer

Sunil kumar mahato

 9845858094
 Kathmandu Tinkune
Experience: less than 1 year
Teaches
Grade 10 Math physics chemistry biology
Grade 11 Math
Grade 12 Math
Grade 9 Math physics chemistry biology